MSK vyhlásil dotační program „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023“

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 27. 3. 2022 do 31. 3. 2023:

Dne 20. 2. 2023 schválila Rada Moravskoslezského kraje podmínky a vyhlášení dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023“. Veškeré informace k vyhlášenému dotačnímu programu jsou k dispozici na webových stránkách kraje pod odkazem Dotace – sport a volnočasové aktivity | Moravskoslezský kraj | (msk.cz).


Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 27. 3. 2022 do 31. 3. 2023 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (31. 3. 2023 do 13:00 hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky.