Příspěvky na projekty Sportuj s námi 2024 byly schváleny

Zde jsou základní Informace k administraci smluv a proplacení:

Výkonný výbor ČUS na svém zasedání dne 14. 5. 2024 odsouhlasil výši finančních příspěvků pořadatelům sportovních akcí. Administrace bude probíhat obdobně jako v loňském roce: SK-TJ v nejbližších dnech obdrží oznámení o přidělení dotace s pokyny a následně SCS ČUS po tom co se akce uskuteční, připraví pro SK-TJ smlouvu k poskytnutému příspěvku.