MSK - Program SPORT MSK – TJ/SK

2023

Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská krajská organizace ČUS uzavřeli dne 27. 1. 2023 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 35,5 mil. Kč, jejímž účelem je realizace sportovních projektů v rámci programu - "Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - Sport MSK 2023 – TJ/SK". Níže naleznete veškeré informace a dokumenty související s realizací této smlouvy.


Přílohy ke smlouvě o Poskytnutí příspěvku - TJ/SK 2023:

Příloha č. 1 MEMORANDUM: Memorandum

Příloha č. 2 Program SPORT MSK 2022 TJ/SK: Program

Příloha č. 3: Veřejnoprávní smlouva

Příloha č. 4: Průběžné vyúčtování

Příloha č. 5: Závěrečné hodnocení

Příloha č. 6: Závěrečné vyúčtování

Příloha č. 7: Čestné prohlášení

Vzor výsledovky 1

Vzor výsledovky 2

Vzor smlouvy TJ/SK 2023Přehled jednotlivých příspěvků


Rada Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 26. 9. 2022 schválila „Memorandum o spolupráci“ s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (MSKO ČUS) ve věci podpory sportu v Moravskoslezském kraji, jehož součástí byl rovněž program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji: SPORT MSK 2023 – TJ/SK“.

Na základě této skutečnosti MSKO ČUS vyhlašuje program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji: SPORT MSK 2023 - TJ/SK“ (dále jen Program), který rovněž administruje a zajišťuje. Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot vč. handicapovaných a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. Navržený způsob finanční podpory, podobně jako v letech 2019 až 2022, je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 % celoročních nákladů sportovní organizace a bude maximálně 150 000 Kč pro jednoho žadatele. Minimální příspěvek bude 10 000 Kč.

Z důvodu probíhající energetické krize je tento Program aktuálně rozšířen o finanční bonus za provoz a údržbu sportoviště nad rámec poskytnutého příspěvku!

O vyhlášení dalších dotačních řízení informuje na svých stránkách také Moravskoslezský kraj.

Termín pro podávání žádostí je od 3. 10. do 20. 10. 2022.

Administraci Programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu (Servisní centra sportu ČUS). Kontakty naleznete níže:

I.) Regionální sdružení České unie sportu v Bruntále z.s. (Servisní centrum sportu)
Zahradní 1/1455, 792 11 Bruntál
Mobil: 606 840 173, e-mail: cusbruntal@seznam.cz

II.) Okresní sdružení České unie sportu Frýdek-Místek, z.s. (Servisní centrum sportu)
8. pěšího pluku 81, 738 01 Frýdek-Místek
Mobil: 732 905 368, e-mail: cus.fm@seznam.cz

III.) Okresní sdružení České unie sportu Karviná, z.s. (Servisní centrum sportu)
Univerzitní nám. 242/2, 733 01 Karviná-Fryštát
Telefon: 552 302 895, 721 109 118, e-mail: cuskarvina@seznam.cz

IV.) Okresní sdružení ČUS Nový Jičín, z.s. (Servisní centrum sportu)
Msgr. Šrámka 1392/21, 741 01 Nový Jičín
Mobil: 608 840 046, e-mail: cusnj@seznam.cz

V.) Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. (Servisní centrum sportu)
Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava
Telefon: 553 625 474, Telefon/fax: 553 625 319, Mobil: 604 360 980, e-mail: cus@cusopava.cz

VI.) Ostravská tělovýchovná unie (Servisní centrum sportu)
náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava
Telefon: 723 967 588, e-mail: otu@otu.cz

Znění Memoranda, vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete v přílohách níže.

Memorandum o spolupráci

Program - SPORT MSK 2023 - TJ/SK

Příloha č. 1: Žádost o příspěvek pro rok 2023

Příloha č. 2: Základní parametry Smlouvy o poskytnutí příspěvku - vzor 2023

Příloha č. 3a: Elektronický seznam členské základy (IS SPORT)

Příloha č. 3b: Informace k databázi

Příloha č. 4: Čestná prohlášení – účetnictví, bezdlužnost, spolufinancování z MSK

2022


Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská krajská organizace ČUS uzavřeli dne 20. 1. 2022 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 35 mil. Kč, jejímž účelem je realizace sportovních projektů v rámci programu - Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2022 – TJ/SK. Níže naleznete veškeré informace a dokumenty související s realizací této smlouvy.

Přílohy ke smlouvě o Poskytnutí příspěvku - TJ/SK 2022:

Příloha č. 1 MEMORANDUM: Memorandum.pdf
Příloha č. 2 Program SPORT MSK 2022 TJ/SK:Program.pdf
Příloha č. 3 Veřejnoprávní smlouva: Smlouva.pdf
Příloha č. 4 Závěrečné hodnocení: Hodnoceni.xls
Příloha č. 5 Závěrečné vyúčtování: Vyuctovani.xls
Příloha č. 6 Vzory: Vzor.xls
Příloha č. 7 Mzdové náklady: Mzdy.xls
Příloha č. 8 Vzor výsledovky: Vysledovka.pdf

Příspěvek pro okres Bruntál: Bruntál - Příspěvky pro TJ-SK - 2022


Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2022 – TJ/SK

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 16. září. 2021 schválilo Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (MSKO ČUS) ve věci podpory sportu v Moravskoslezském kraji. Byl také schválen Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2022 – TJ/SK.

MSKO ČUS vyhlašuje a zajišťuje program podpory sportu - SPORT MSK 2022 - TJ/SK. Bližší informace naleznete v příloze.

O vyhlášení programu informuje také Moravskoslezský kraj.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. Navržený způsob finanční podpory, stejně jako v letech 2019 až 2021, je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních nákladů sportovní organizace a bude maximálně 150 tisíc korun českých pro jednoho žadatele. Minimální příspěvek bude 10 tisíc korun českých.

Termín podávání žádostí je od 11. října do 31. října 2021.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu (Servisní centra sportu ČUS).


2021

Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK

Velikost: 10264 kB, typ: ZIP Přílohy ke smlouvě o Poskytnutí příspěvku pro jednotlivé příjemnce - TJ/SK.zip (ZIP, 10264 kB)

Velikost: 33 kB, typ: PDF Bruntál - Příspěvky pro TJ-SK - 2021.pdf (PDF, 33 kB)

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 17. 12. 2020 schválilo Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (MSKO ČUS) ve věci podpory sportu v Moravskoslezském kraji. Byl také schválen , který MSKO ČUS doplnil upřesněním dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, které postihly v roce 2020 sportovní prostředí a přetrvávají i v době vyhlášení Programu a budou dopadat na sport také v roce 2021.

MSKO ČUS vyhlašuje a zajišťuje program podpory sportu - SPORT MSK 2021 - TJ/SK. Bližší informace naleznete v příloze.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Navržený způsob finanční podpory stejně jako v roce 2019 a 2020 je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 130 tisíc korun českých pro jednoho žadatele. Mimimální příspěvek bude 13 tisíc korun českých.

Termín podávání žádostí je od 10. ledna do 31. ledna 2021.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu (Servisní centra sportu ČUS).


2020

Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK

MEMORANDUM CUS x MSK 2020 a Program - SPORT MSK 2020- TJ SK

Smlouva z dotace MSK - SPORT MSK 2020 - TJ-SK vč. seznamu konečných příjemců

Moravskoslezský kraj dne 12. září 2019 schválil Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK a podepsáním Memoranda potvrdil spolupráci s Českou unií sportu.

Česká unie sportu vyhlašuje a zajišťuje program podpory sportu - SPORT MSK 2020 - TJ/SK. Bližší informace a znění Memoranda naleznete v příloze.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Navržený způsob finanční podpory stejně jako v roce 2019 je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 150 tisíc korun pro jednoho žadatele.

Termín podávání žádostí je od 16. září do 11. října 2019.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu (Servisní centra sportu ČUS).


2019

Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Příloha č. 1 - Memorandum MSK - ČUS.pdf

Program

Za účelem vyloučení všech případných pochybností o výkladu jednotlivých pojmů a procesů vydává Česká unie sportu, z.s. ČUS tento DOPLNĚK K VÝZVĚ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji.

Termín podávání žádostí je PRODLOUŽEN a to od 3. do 28. září 2018.

Doplněk k výzvě obsahuje i změny v níže uvedených povinných přílohách. Povinné přílohy podávejte pouze na těchto upravených dokumentech.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu.