Podívejte se na slavnostní zahájení LODM 2024

Zahájení předcházela Konference na podporu sportování mládeže, kde razantně zaznělo, že sport je největší investice:

ODM: Slavnostní zahájení - Olympiáda dětí a mládeže 2024 | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Sport je největší investice, znělo razantně na Konferenci na podporu sportování mládeže | Český olympijský tým (olympijskytym.cz)
PROJEKTY OLYMPIÁD DĚTÍ A MLÁDĚŽE JSOU PRAVIDELNĚ FINANČNĚ PODPOROVÁNY MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM A ZÍSKANÉ DOTACE SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY A ÚČASTI SPORTOVCŮ, TRENÉRŮ A DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ NA TÉTO VÝZNAMNÉ CELOREPUBLIKOVÉ AKCI.