Výzva NSA Můj klub 2023 – stav k 19. 6. 2024

Národní sportovní agentura v současné době rozesílá Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR ČR a to do datových schránek SK-TJ a následně zasílá dotace.