V Ostravě se konalo setkání představitelů ministerstev a úřadů zemí Visegrádské čtyřky odpovědných za sport a tělovýchovu

Česká republika prezentovala přístupy a aktivity v oblasti podpory aktivního pohybu dětí a mládeže, které zaujaly kolegy z Polska a Maďarska:

Zástupci zemí V4 jednali o podpoře sportu a pohybu, MŠMT ČR (msmt.cz)