MSK - Program SPORT MSK – TJ/SK

2024

Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská krajská organizace ČUS uzavřeli dne 23. 1. 2024 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 40 mil. Kč, jejímž účelem je realizace sportovních projektů v rámci programu - "Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - Sport MSK 2024 – TJ/SK". Níže naleznete veškeré informace a dokumenty související s realizací této smlouvy.


Přílohy ke smlouvě o Poskytnutí příspěvku - TJ/SK 2024:

Vzor smlouvy

Příloha č. 1 MEMORANDUM
Příloha č. 2 Program SPORT MSK 2024 TJ/SK
Příloha č. 3 Veřejnoprávní smlouva
Příloha č. 4 Závěrečné hodnocení
Příloha č. 5 Čestné prohlášení

Příloha - průběžné vyúčtování: 20 položek; 50 položek; 100 položek

Příloha - závěrečné vyúčtování: 20 položek; 50 položek; 100 položekPřehled jednotlivých příspěvků za okresy


Děkujeme za finanční podporu na činnost tělovýchovných jednot, sportovních klubů a místních organizací ČUS v Moravskoslezském kraji!


Vyhlášení programu na podporu sportu v Moravskoslezském kraji na rok 2024


Rada Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 25. 9. 2023 schválila „Memorandum o spolupráci“ s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (MSKO ČUS) ve věci podpory sportu v Moravskoslezském kraji, jehož součástí byl rovněž program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji: SPORT MSK 2024 – TJ/SK“.

Na základě této skutečnosti MSKO ČUS vyhlašuje program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji: SPORT MSK 2024 - TJ/SK“ (dále jen Program), který rovněž administruje a zajišťuje. Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot vč. handicapovaných a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. Navržený způsob finanční podpory, podobně jako v letech 2019 až 2023, je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 % celoročních nákladů sportovní organizace a bude maximálně 170 000 Kč pro jednoho žadatele. Minimální příspěvek bude 10 000 Kč. Program je druhým rokem rozšířen o finanční bonus ve výši 20 000 Kč na provoz a údržbu sportoviště nad rámec poskytnutého příspěvku.

O vyhlášení dalších dotačních řízení informuje na svých stránkách také Moravskoslezský kraj.

Termín pro podávání žádostí je od 2. 10. do 19. 10. 2023.

Termín pro kontaktování administrátora k získání přístupových údajů do elektronického systému „PROGRAM TJ/SK“ je od termínu vyhlášení programu nejpozději však do 9. 10. 2023.

Administraci Programu v Moravskoslezském kraji zajišťuje příslušné regionální sdružení České unie sportu (Servisní centrum sportu ČUS). Kontakty naleznete níže:

Regionální sdružení České unie sportu v Bruntále z.s. (Servisní centrum sportu)
Zahradní 1/1455, 792 11 Bruntál
Mobil: 606 840 173, e-mail: cusbruntal@seznam.cz
Název datové schránky: Servisní centrum sportu ČUS Bruntál, ID DS: zhgie9c.

---

INFORMACE PRO ŽADATELE V OTÁZCE DEFINICE, CO JE JEDNOOBOROVÝ SPORTOVNÍ KLUB, VÍCE OBOROVÉ TĚLOVÝCHOVNÉ/TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY (TJ), POPŘ. KLUBY:

Jednooborový sportovní klub provozuje JEDEN sport.

Více oborová TJ provozuje VÍCE sportů, standardně sportovní oddíly. Více oborový sportovní klub provozuje VÍCE sportů (oddílů).

Více oborový sportovní klub není klub, který provozuje soutěž žen a mužů v jednom sportu!

U více oborové TJ s oddílem/y, za které podává TJ žádost v programu vrcholový sport, neuvádí TJ v programu pro TJ/SK členy těchto oddílů z vrcholového sportu.

Příklady:

1. jednooborové (fotbal) s více týmy ve vrcholovém sportu - FC Baník Ostrava

2. více oborové s týmy ve vrcholovém sportu i programu pro TJ/SK (volejbal, tenis, golf, plavání...) - TJ Ostrava

3. jednooborové s týmy splňující podmínky pro program vrcholový sport MSK i pro program pro TJ/SK: klub se musí rozhodnout, ve kterém programu podá žádost - například FBC Třinec.

---


Znění Memoranda, vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete v přílohách níže.

Memorandum o spolupráci

Program SPORT MSK 2024 – TJ/SK

Příloha č. 1: Žádost o příspěvek pro rok 2024 (k získání přístupových údajů do elektronického systému kontaktujte okresního pracovníka)

Příloha č. 2: Základní parametry Smlouvy o poskytnutí příspěvku - vzor 2024

Příloha č. 3a: Elektronický seznam členské základy (IS SPORT)

Příloha č. 3b: Informace k databázi

Příloha č. 4: Čestná prohlášení – účetnictví, bezdlužnost, spolufinancování z MSK

Příloha č. 5: Závěrečné hodnocení TJ-SK 2024

Příloha č. 6: Vzor výsledovky


2023


Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská krajská organizace ČUS uzavřeli dne 27. 1. 2023 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 35,5 mil. Kč, jejímž účelem je realizace sportovních projektů v rámci programu - "Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - Sport MSK 2023 – TJ/SK". Níže naleznete veškeré informace a dokumenty související s realizací této smlouvy.


Přílohy ke smlouvě o Poskytnutí příspěvku - TJ/SK 2023:

Příloha č. 1 MEMORANDUM: Memorandum

Příloha č. 2 Program SPORT MSK 2022 TJ/SK: Program

Příloha č. 3: Veřejnoprávní smlouva

Příloha č. 4: Průběžné vyúčtování (20 položek); Průběžné vyúčtování (50 položek); Průběžné vyúčtování (100 položek)

Příloha č. 5: Závěrečné hodnocení

Příloha č. 6: Závěrečné vyúčtování (20 položek); Závěrečné vyúčtování (50 položek); Závěrečné vyúčtování (100 položek)

Příloha č. 7: Čestné prohlášení

Příklad závěrečného (průběžného) vyúčtování

Vzor výsledovky 1

Vzor výsledovky 2

Vzor smlouvy TJ/SK 2023Přehled jednotlivých příspěvků


Rada Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 26. 9. 2022 schválila „Memorandum o spolupráci“ s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (MSKO ČUS) ve věci podpory sportu v Moravskoslezském kraji, jehož součástí byl rovněž program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji: SPORT MSK 2023 – TJ/SK“.

Na základě této skutečnosti MSKO ČUS vyhlašuje program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji: SPORT MSK 2023 - TJ/SK“ (dále jen Program), který rovněž administruje a zajišťuje. Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot vč. handicapovaných a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. Navržený způsob finanční podpory, podobně jako v letech 2019 až 2022, je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 % celoročních nákladů sportovní organizace a bude maximálně 150 000 Kč pro jednoho žadatele. Minimální příspěvek bude 10 000 Kč.

Z důvodu probíhající energetické krize je tento Program aktuálně rozšířen o finanční bonus za provoz a údržbu sportoviště nad rámec poskytnutého příspěvku!

O vyhlášení dalších dotačních řízení informuje na svých stránkách také Moravskoslezský kraj.

Termín pro podávání žádostí je od 3. 10. do 20. 10. 2022.

Administraci Programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu (Servisní centra sportu ČUS). Kontakty naleznete níže:

I.) Regionální sdružení České unie sportu v Bruntále z.s. (Servisní centrum sportu)
Zahradní 1/1455, 792 11 Bruntál
Mobil: 606 840 173, e-mail: cusbruntal@seznam.cz

II.) Okresní sdružení České unie sportu Frýdek-Místek, z.s. (Servisní centrum sportu)
8. pěšího pluku 81, 738 01 Frýdek-Místek
Mobil: 732 905 368, e-mail: cus.fm@seznam.cz

III.) Okresní sdružení České unie sportu Karviná, z.s. (Servisní centrum sportu)
Univerzitní nám. 242/2, 733 01 Karviná-Fryštát
Telefon: 552 302 895, 721 109 118, e-mail: cuskarvina@seznam.cz

IV.) Okresní sdružení ČUS Nový Jičín, z.s. (Servisní centrum sportu)
Msgr. Šrámka 1392/21, 741 01 Nový Jičín
Mobil: 608 840 046, e-mail: cusnj@seznam.cz

V.) Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. (Servisní centrum sportu)
Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava
Telefon: 553 625 474, Telefon/fax: 553 625 319, Mobil: 604 360 980, e-mail: cus@cusopava.cz

VI.) Ostravská tělovýchovná unie (Servisní centrum sportu)
náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava
Telefon: 723 967 588, e-mail: otu@otu.cz

Znění Memoranda, vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete v přílohách níže.

Memorandum o spolupráci

Program - SPORT MSK 2023 - TJ/SK

Příloha č. 1: Žádost o příspěvek pro rok 2023

Příloha č. 2: Základní parametry Smlouvy o poskytnutí příspěvku - vzor 2023

Příloha č. 3a: Elektronický seznam členské základy (IS SPORT)

Příloha č. 3b: Informace k databázi

Příloha č. 4: Čestná prohlášení – účetnictví, bezdlužnost, spolufinancování z MSK


2022


Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská krajská organizace ČUS uzavřeli dne 20. 1. 2022 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 35 mil. Kč, jejímž účelem je realizace sportovních projektů v rámci programu - Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2022 – TJ/SK. Níže naleznete veškeré informace a dokumenty související s realizací této smlouvy.

Přílohy ke smlouvě o Poskytnutí příspěvku - TJ/SK 2022:

Příloha č. 1 MEMORANDUM: Memorandum.pdf
Příloha č. 2 Program SPORT MSK 2022 TJ/SK:Program.pdf
Příloha č. 3 Veřejnoprávní smlouva: Smlouva.pdf
Příloha č. 4 Závěrečné hodnocení: Hodnoceni.xls
Příloha č. 5 Závěrečné vyúčtování: Vyuctovani.xls
Příloha č. 6 Vzory: Vzor.xls
Příloha č. 7 Mzdové náklady: Mzdy.xls
Příloha č. 8 Vzor výsledovky: Vysledovka.pdf

Příspěvek pro okres Bruntál: Bruntál - Příspěvky pro TJ-SK - 2022


Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2022 – TJ/SK

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 16. září. 2021 schválilo Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (MSKO ČUS) ve věci podpory sportu v Moravskoslezském kraji. Byl také schválen Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2022 – TJ/SK.

MSKO ČUS vyhlašuje a zajišťuje program podpory sportu - SPORT MSK 2022 - TJ/SK. Bližší informace naleznete v příloze.

O vyhlášení programu informuje také Moravskoslezský kraj.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. Navržený způsob finanční podpory, stejně jako v letech 2019 až 2021, je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních nákladů sportovní organizace a bude maximálně 150 tisíc korun českých pro jednoho žadatele. Minimální příspěvek bude 10 tisíc korun českých.

Termín podávání žádostí je od 11. října do 31. října 2021.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu (Servisní centra sportu ČUS).


2021

Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK

Velikost: 10264 kB, typ: ZIP Přílohy ke smlouvě o Poskytnutí příspěvku pro jednotlivé příjemnce - TJ/SK.zip (ZIP, 10264 kB)

Velikost: 33 kB, typ: PDF Bruntál - Příspěvky pro TJ-SK - 2021.pdf (PDF, 33 kB)

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 17. 12. 2020 schválilo Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (MSKO ČUS) ve věci podpory sportu v Moravskoslezském kraji. Byl také schválen , který MSKO ČUS doplnil upřesněním dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, které postihly v roce 2020 sportovní prostředí a přetrvávají i v době vyhlášení Programu a budou dopadat na sport také v roce 2021.

MSKO ČUS vyhlašuje a zajišťuje program podpory sportu - SPORT MSK 2021 - TJ/SK. Bližší informace naleznete v příloze.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Navržený způsob finanční podpory stejně jako v roce 2019 a 2020 je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 130 tisíc korun českých pro jednoho žadatele. Mimimální příspěvek bude 13 tisíc korun českých.

Termín podávání žádostí je od 10. ledna do 31. ledna 2021.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu (Servisní centra sportu ČUS).


2020

Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK

MEMORANDUM CUS x MSK 2020 a Program - SPORT MSK 2020- TJ SK

Smlouva z dotace MSK - SPORT MSK 2020 - TJ-SK vč. seznamu konečných příjemců

Moravskoslezský kraj dne 12. září 2019 schválil Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK a podepsáním Memoranda potvrdil spolupráci s Českou unií sportu.

Česká unie sportu vyhlašuje a zajišťuje program podpory sportu - SPORT MSK 2020 - TJ/SK. Bližší informace a znění Memoranda naleznete v příloze.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Navržený způsob finanční podpory stejně jako v roce 2019 je založený na členské základně. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 150 tisíc korun pro jednoho žadatele.

Termín podávání žádostí je od 16. září do 11. října 2019.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu (Servisní centra sportu ČUS).


2019

Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Příloha č. 1 - Memorandum MSK - ČUS.pdf

Program

Za účelem vyloučení všech případných pochybností o výkladu jednotlivých pojmů a procesů vydává Česká unie sportu, z.s. ČUS tento DOPLNĚK K VÝZVĚ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji.

Termín podávání žádostí je PRODLOUŽEN a to od 3. do 28. září 2018.

Doplněk k výzvě obsahuje i změny v níže uvedených povinných přílohách. Povinné přílohy podávejte pouze na těchto upravených dokumentech.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu.