Projekt SCS

Cílem projektu Servisních center sportu (SCS) je zajistit pro celé sportovní prostředí nabídku služeb žádaných ze strany SK, TJ, a dalších sportovních organizací; tyto služby poskytovat na všech úrovních kvalitně a efektivně; přizpůsobovat je měnícím se potřebám SK, TJ, sportovních svazů a dalších sportovních organizací; a spoluvytvářet podmínky pro sport v daném regionu.

Služby pro národní sportovní svazy

Služby pro SK, TJ a sportovní svazy v okrese

Významnou roli při naplňování cílů projektu plní referenti krajských SCS, kteří jsou garanty poskytovaných služeb na krajské, ale i okresní úrovni. Referenti krajských SCS jsou spojovacím prvkem krajského SCS a volené struktury KO ČUS. Referenti odpovídají za uplatňování nových postupů v poskytování služeb, organizaci práce a komunikaci v rámci působnosti Servisních center sportu ve svém kraji.

V případě zájmu o služby nebo další informace o jejich nabídce pro sportovní subjekty na úrovni kraje nebo okresu, kontaktujte přímo referenta místně příslušného krajského Servisního centra sportu.

Přílohy