Fotbal


Předseda okresního fotbalového svazu:

Milan GROSSValná hromada TJ Město Albrechtice

Ve středu 13. 4. 2022 proběhla valná hromada TJ Město Albrechtice. Mezi delegáty byli jako hosté manažer RS ČUS v Bruntále Jan Urban a starostka města Jana Murová.

Klasickými body programu bylo hodnocení uplynulého roku 2020 a 2021 které provedl předseda Libor Švec, hospodaření TJ které přednesla ekonomka Milena Růžičková a zprávu revizní komise přednesl Miroslav Šlor. Následovaly ústní zprávy předsedy jednotlivých oddílů, volba nového výboru a doplnění RK. K ekonomické situaci a financování pro rok 2022 a 2023 vystoupili oba hosté.