Fotbal


Předseda okresního fotbalového svazu:

Milan GROSS